عدم رعایت موارد زیر باعث باطل شدن ضمانت نامه می شود.
  • رعایت استانداردهای لازم جهت تولید انواع درب و پنجره های یو پی وی سی.
  • استفاده از گالوانیزه تقویتی مناسب در داخل پروفیل.
  • رعایت اندازه های استاندارد در ساخت درب و پنجره و عدم وجود فشار بر روی آن ها.
  • استفاده از ملزومات و متعلقات استاندارد.
  • استفاده از ابزار و ماشین آلات استاندارد مونتاژ.
  • رعایت کلیه الزامات استاندارد نصب و اندازه گیری.
  • جداسازی روکش در زمان مناسب.
  • دقت لازم در حمل و نگهداری صحیح پروفیل ها.
  • عدم تلفیق ( عدم بکارگیری و مونتاژ پروفیل های غیر از ویتانوا ).

بدیهی است این ضمانت نامه فقط شامل پروفیل های یو پی وی سی استفاده شده در درب و پنجره های مربوط بوده و نحوه ساخت آن شامل ضمانت نمی باشد.
ضمانت نامه در نوع کاغذی بدون مهر برجسته و امضاء و هولوگرام شرکت فاقد اعتبار است.