حضور موفق شرکت ویتا نوا در یازدهمین دوره نمایشگاه درب و پنجره و صنایع وابسته تهران ۱۳۹۷