• این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

کارخانه : آذربایجان شرقی / جلفا (منطقه آزاد ارس) / شهرک صنعتی / فاز یک / سایت چهل هکتاری / قطعات B15 الی B17
کدپستی :              ۶۳۵۶۶-۵۴۴۱۷
تلفن :            ۲۳-۴۲۰۳۰۶۲۰ (۰۴۱)
فکس :               ۴۲۰۳۰۶۲۴ (۰۴۱)
واحد فروش :    ۸۶-۴۲۱۱۰۰۸۵ (۰۴۱)
۹۸۹۱۴۴۲۲۸۱۹۶+ – ۹۸۹۱۴۴۲۲۴۳۹۶+